Нашият водороден генератор има CE сертификат. Представяме ви най-електрически ефективния и модерен генератор на газ на Браун в Европа.

Find out more

e революционно откритие- той променя изцяло и оптимизира работата на Водородните генератори. Той управлява Генератор на газ на Браун модел HC12.24V Pro.

Find out more

Водородна клетка на Генератор на газ на Браун HC12/24V Pro HHO: Отговаря на Европейските стандарти и БДС. Има маркировка CE.

Find out more

Монтаж на "Генератор на газ на Браун" от професионалната серия HC24V Pro на камион Mercedes.

Find out more

Универсална PRO серия за автомобили, камиони, автобуси и селскостопанска техника.

Find out more

(HHO generator) - на Мерцедес. След монтажа автомобилът е реализирал между 20% и 30% икономия от разхода си на гориво.

Find out more
Най-електрически ефективния и надежден генератор на Газ на Браун

Подходящ за автомобили, бусове, камиони, селскостопанска и строителна техника

Find out more
Монтаж на HHO generator Водородна клетка

Газопламъчен апарат за заваряване с HHO газ на Браун Контакти: +359 897 23 01 03, info@HHO-Bulgaria.com .

Find out more

НОВО за първи път в България водородно почистване на нагари на ДВГ цена 60 лв.

HHO генератор с намалена цена за автомобили до 2500 куб. см.

Излезе на пазара ново Пето поколение HHO генератор. По тази причина най-продавания модел водороден генератор от Четвърто поколение е с нова намалена цена само 550 лв. Това е единственият Водороден генератор продаван в България който е изпитан в лаборатория.

повече

Нова по ниска цена за Водородни Генератори за автомобили над 2500 куб. см.

Доказан на пазара HHO генератор от Четвърто поколение за автомобили с голям обем на ДВГ.  Практически доказани ползи! Генератора е преминал изпитания в лаборатория и е маркиран със знак за надеждност и сигурност съгласно Директива 2006/95/ЕС  СЕ 2024.

повече

НОВО – Най-евтиния HHO generator в Европа – HC12V-Light – само 450 лв  – за автомобили до 2800 кубика.

Ние се борим за чиста природа. Бихме желали всеки българин да постави на автомобила си Водороден генератор с който да намали количеството гориво, което ползва и да подобри екологичните показатели на автомобила си. Затова разработихме най-евтиния – само 299 лв. HHO генератор продаван в Европа.

повече

Водороден генератор на Газ на Браун:
Генераторът на Газ на Браун ( HHO газ ) или като е популярен в България „Водороден генератор”, се използва за производството на газ, който се явява допълнително гориво, ускоряващо процеса на изгаряне на гориво-въздушната смес в цилиндрите на двигателя. Получения ефект от по-доброто изгаряне е повишаване на мощността на двигателя и значителна икономия на гориво. Възможно е увеличаване пробега с до 50% със същото количество гориво. Водородния генератор (HHO генератора) е предназначен за всякакъв вид ДВГ работещи с бензин, дизел, пропан-бутан или метан.
www.hho-bulgaria.com,

Е-бюлетин

Ще ви информираме за промоции, новини за HHO-генератор на Газ на Браун

 

 

Икономия на гориво с Браунов газ

На фона на постоянно растящите цени на горивата, съвсем логично е да търсите начин да спестите пари и икономично да шофирате своя автомобил. Объркани сте в своя избор, защото продукти и технологии с „доказан” ефект не липсват. За сега на световния пазар по ефтино гориво от водорода не е познато .

HHO generator и за какво служи?

„ГЕНЕРАТОР НА ГАЗ НА БРАУН” е нова, революционна технология, която:

Станете дистрибутор

Предлагаме на сервизи, магазини за авточасти или просто хора занимаващи се с автомобили да печелят като монтират или продават Водородните ни генератори . Моля свържете се с нас на тел. 0897 23 01 03, за да обсъдим условията за съвместна работа.

Организираме курсове за обучение на монтажници на генератори на газ на Браун. За записване на телефон 0897 23 01 03 .

 

Собствени проекти на HHO Bulgaria реализирани през последните   2 години:

 

1.Високоефективна автомобилна електролизна клетка HC12V-PRO.

2.ПИД регулатор за автомобилна електролизна клетка с настройка на няколко нива.

3.Високоефективен, управляем ШИМ модулатор за автомобилна електролизна клетка.

4.Магнитен датчик за четене на оборотите на двигателя.

5.Индуктивен датчик за четене на сигнал от високоволтовите кабели на автомобилните запалителни свещи.

6.Силов управляем токоизправител с фазово-импулсно регулиране, реализиран за изпитателни цели.

7.Управляем ШИМ модулатор базиран на еднокорпусен микроконтролер PIC 16F684.

8.Комуникационен, синхронен,  интерфейсен протокол S&M1 за обмен на данни между N на брой устройства на близки разстояния.

9.Реализирана синхронна двупроводна комуникация между две устройства, базирани на микроконтролер PIC 16F684 и PIC12F629 с изпитана вероятност за поява на грешка по-добра от.

10. Мултипроцесорен контролер за автомобилна електролизна клетка, настройван с изработен за целта потребителски софтуер.

11. Електронен блок за обработка на сигнала от автомобилен Knock сензор  -HHO-Bulgaria.

12. Електронен модул за обработка на сигналите от датчиците на Common – Rail двигател, позволяващ работата му с HHO газ, реализиран на базата на еднокорпусен микроконтролер.

13. Ламбда сонда симулатор за бензинов двигател, базиран на PIC 16F684 -HHO-Bulgaria.

14. Запалителна система за бензинов ДВГ, работещ на газ с  многоискрово запалване и увеличена мощност на началния искров разряд.

15.Устройство за ограничаване на оборотите на бензинов ДВГ.

 

Външни проекти през последната 1 година

16. Зарядна станция за тягови оловни акумулатори.

 

Настоящи проекти

17. Мултипроцесорен контролер с алгоритъм за самообучение, базиран на самоорганизираща се невронна система на Кохонен.

 

HHO Bulgaria се занимава с конструиране и реализация на електронна и нестандартна апаратура

Етапи:

  1. Пълно схемотехническо проектиране.

-избор на схемотехническо решение

-проектиране на принципна схема

-начално електрическо оразмеряване

-контролни изчисления – мощностен анализ, енергиен баланс

  1. Реализация на опитни образци.

3.  Практически измервания над готовите опитни образци

-решаване на оптимизационни задачи на базата на получените резултати

-окончателно проектиране на принципна схема

-анализ на загубната мощност

-надеждностен анализ, теоретична прогноза за надеждност

  1. Конструктивно  проектиране.

-графичен оригинал на печатна платка

-монтажна схема

  1. Компановка.

Използван инструментариум – математически анализ, математическа статистика, метод на крайните елементи, метод на най-малките квадрати, метод на Бобнов

Използвани програмни продукти –Matlab, Or CAD Capture CSI, Or CAD Layout PCB EE, MP-Lab, MS-Office

Програмно осигуряване – Assembler за еднокорпусни PIC микроконтролери.