Водороден генератор за работа при ниски температури