Индуктивен датчик за управление по сигнали от свещи