Мултипроцесорен контролер за бензинов ДВГ

С европейски сертификат за качество