Магнитен Датчик

С европейски сертификат за надеждност и безопасност