Общи условия

Общи условия

за сключване на договор от разтояние между HHO Bulgaria , адрес: гр.Варна, ул.”Младежка” 22А,  и потребител.
За всички спорове произлизащи във връзка с и от сключването на договори от разстояние между клиент и HHO Bulgaria за електронна и друга търговия важат следните общи условия в техния актуален вариант към момента на сключване на договора, наричани по долу – общи условия или общите условия.

Страни по договора

HHO Bulgaria, явяващ се „Доставчик” съгласно ЗЗП от една страна и клиент (потребител), от друга страна.
Предмет на договора
След спечелване на аукцион организиран от HHO Bulgaria клиентът прави поръчка за доставка на продукти предмет на аукциона. HHO Bulgaria

продава и доставя на клиента поръчаните от него продукти. Заплащането става с кредитна или дебитна карта, с наложен платеж или по банков път.

Сключване на договора

Договорът се счита за сключен от момента, в който клиентът приеме предложените от HHO Bulgaria условия по сделката и направи поръчка по телефона или на електронен адрес info@hho-bulgaria.com. Клиентът се отказва от изричното потвърждение за приемане на поръчката от страна на HHO Bulgaria.
Поръчки могат да се извършат 24 часа в денонощието, както чрез интернет, така и на телефона за поръчки +359 897 23 01 03 . При доставка на продукта предмет на договора клиента потвърждава действителноста му и че е получил информацията по чл.54 от ЗЗП в писмен вид и потвърждава съгласието си с общите условия на HHO Bulgaria с полагане на подпис на товарителницата с която, се извършва доставката.

Цена и плащане

Клиентът може да заплати обявената цена само в български лева. Това е цената, която се явява офертата (предложение към клиента на каква цена може да закупи продукта представен на сайта) след потвърждаването и от страна на “Доставчика” на електронния адрес на “Клиента”, в телефонен разговор или по друг начин. Плащането може да стане чрез наложен платеж при получаването на пратката, с дебитна или кредитна карта или по банков път. Цената на офертата по интернет към момента на поръчването включва цената на стоката, както и стойността на застраховката и начислен ДДС ако се дължи. Освен това клиентът следва да заплати стойността на всички допълнителни услуги, като опаковане, изпращане и разходи по доставката до посочения адрес. Цената на допълнителните услуги се уточнява в проформа фактурата която е получена на електронния адрес на клиента.

При разплащане с дебитна или кредитна карта през интернет или по друг способ, договора се счита за сключен веднага след извършване на тразанкцията или при получаване от HHO Bulgaria на писмо по електронната поща, приемане на поръчка по телефон или по друг начин. При подаване на поръчка от клиент, който заплаща с кредитна или дебитна карта е желателно да бъде предоставена сметка за обратно връщане на сумата по транзакцията, при спазване на правата на потребителя, съгласно ЗЗП и чл.53 от ЗЗП.

Доставка на продуктите

Доставката се извършва с куриерска служба до адрес посочен от клиента по време на подаването на поръчката или до пощенския клон на посочения от клиента адрес.

Срок на доставка

Максималният срок на доставка е до 30 работни дни.

Наличност на продуктите

Ако след получената поръчка HHO Bulgaria установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена,HHO Bulgaria може да предложи стока с равностойно качество и цена или да не приеме поръчката на клиента.
Офертата за заместваща доставка или известието за неприемането на поръчката на клиента следва да бъдат направени възможно най-скоро след получаване на поръчката от клиента. В случай на вече извършено плащане за стока, която клиентът е поръчал, но не е в наличност или чиято доставка не може да бъде осъществена, HHO Bulgaria следва да възстанови плащането на клиента в срок от 30 дни от получаване на поръчката.

Гаранция

HHO Bulgaria гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на потребителя притежава всички качества които са упоменати в представянето в интернет и се счита, че е договорена доставка на стока с тези параметри. Веднага след получаването на стоката, потребителят следва да провери несъответствия съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП.

При появата на скрити дефекти и липси следва да направи рекламация в писмен вид, след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка,HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или да изпрати нова стока.

Ако повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или да се откаже от договора.

Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нормалното му износване, нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му над нормалното от страна на клиента, както и за неспазване на инструкцията за ползване.
Потребителят има право в срок от 7 работни дни съгласно чл.55 от ЗЗП, да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние с HHO Bulgaria. Този срок започва да тече от деня на получаването на стоката от потребителя, а за спазването на срока важи датата на изпращането му обратно на HHO Bulgaria.

За упражняване на правото на потребителя съгласно чл.55 от ЗЗП е необходимо, да са изпълнени следните условия – потребителя да заяви в писмен вид желанието си за отказ от договора и да посочи банкова сметка за да се изплати вече заплатената от него сума, да спази общите условия, да не е нарушена целоста на фабричната опаковка на стоката, стоката да не е повредена или използвана, както и да е заплатил транспортните или други разходи за връщането на стоката. Потребителят носи отговорност за пратката и нейната документация до получаването и от „Доставчика”. Ако потребителят е върнал стоката в срок и съобразно общите условия за, HHO Bulgaria следва да върне вече заплатената покупна цена в срок до 30 дни без направените разходи за допълнителни услуги.

Изпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента. Стоките които се връщат, жалби и рекламации се изпращат на адрес България, гр. Варна, п.к. 9009, ул.”Младежка”22А.

Защита на личните данни

Всички Ваши лични данни необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.
1. Клиентът би трябвало да извършва инсталацията на водородния генеатор в присъствието на компетентно лице. В противен случай има опастност от повреда на автомобил.
2). Внимание:
1. Водорода е силно експлозивен.
2. Бъдете особено внимателни по време на ползване на Водордната клетка.
3. Да се пази от открит огън.
4.Да не се докосва и да не се стои в близост по време на работа .
5 При закупуването на водорден генератор купувача поема пълната отговорност за всички щети и вреди които може да причини по време на инсталация или екплотация на системата.
6. HHO Bulgaria не поема отговорност за каквито и да било повреди или вреди и не се обвързва с конкретни икономии на гориво! Икономииите които може да се постигнат при ползването на Генератор на Газ на Браун са резултат на качествен монтаж и настройка на системата и експлоатация съгласно Инструкциите на “ДОСТАВЧИКА”.

Правно регулиране

За правните и търговските отношения между HHO Bulgaria и клиентите важи българското право.

За повече информация и поръчки на Водороден генератор на газ на Браун, моля обадете ни се на телефон 0897 23 01 03.