Отопление с HHO

Газа на Браун трудно може да се използва в чистия си вид за евтино отопление. Ние успяхме да направим устройство което да топли с  газ на браун.

Горелка ГАЗИФИКТОР в действие

Пелетна горелка за Слънчогледови пелети ПелетОН

Най-евтиния вариант за преминаване от твърдо гориво на автоматичен режим на отопление. Цена за топлоенергия 4,5 до 5 стотинки за киловат. Цена на пълен комплект – Горелка, бункер и шнек 969 лв.

 

Това е новия ни Газификатор

Цена на топло енергия за киловат 5 – 6 стотинки.

Горелка - Газификатор

Горелка – Газификатор

Горелка - Газификатор на синтетични материали

Горелка – Газификатор на синтетични материали

 

Подгряваща горелка на Газификатора

Подгряваща горелка на Газификатора

 

Представяме на Вашето внимание

Горелка ГАЗИФИКАТОР ГЕО 25

Газификационно-енергийно оборудване (ГЕО), произвеждащо в автоматичен режим най-евтината топлоенергия. Цена за киловат произведена топлина – само 5-6 стотинки.

За първи път в света се предлага Горелка – ГАЗИФИКАТОР, работеща в автоматичен режим със специално гориво „Синтетичен пълнител”. ГАЗИФИКАТОРЪТ е  предназначен за работа в малки енергийни системи, частни домакинства, еднофамилни къщи, малки производствени предприятия, офиси и др.

Горелката – ГАЗИФИКАТОР  работи като се присъединява  към котли и толообменници в отоплителни инсталации с мощност до 40 киловата.  Произвежданата топлоенергия може да се модулира в рамките на 20 – 30 киловата.

Горелка – ГАЗИФИКАТОР – високотехнологично Газификационно Енергийно Оборудване (ГЕО):

• Ниска цена на топлоенергия – 5-6 стотинки за киловат
• Напълно автоматичен режим на работа
• Микропроцесорно управленние
• Екологично  – 100% изгаряне – реално не отделя вредни емисии в атмосферата
• Иновативно гориво – „Синтетичен пълнител”
• Висока калоричност на горивото, концентрирано в малък обем – до 12 киловата в килограм
• Лесно съхранение на горивото – неизискващо специални условия
• Лесен и надежден монтаж на котли, използващи фосилни горива
• Лесен и надежден монтаж на котли, използващи твърди горива
• Възможност за модулация от 10 до 30 киловата
• Голям бункер за гориво, позволяващ по-рядко зареждане
• Нисък шум по време на работа
• Датчици, следящи работната температура
• Аварийни температурни датчици, предотвратяващи обратно горене
• Датчик за  наличие на гориво в бункера
• Лесно почистване веднъж на няколко дни  – отделя се до 1,5 % пепел
• Минимални разходи за експлоатация

Търсим партньори за развитие на търговска мрежа, монтаж на устройствата и доставка на горива и консумативи в цялата страна.

 

Вижте видео презентация на Горелката-газификатор в канала ни в YouTube – HHO Bulgaria: https://youtu.be/SEXq7Sl8tes